Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Özürlü devamsızlık 20 günü geçerse ne olur

Bu haberin fotoğrafı yok

Lisede devamsızlık 5,20 ve 30 günü geçerse ne olur? ‘Sınıf tekrarı’ ihtimali…

Yaz tatiline sayılı günler kala sınıf geçme şartları da öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Lisede okula özürsüz bir şekilde devam etmeyen öğrenciler devamsızlık sınırını aştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır.

Başarısız sayılarak dönem tekrarı yapmak istemeyen öğrenciler, devamsızlık haklarını da aşmamak zorundadır.

Bu noktada devamsızlıktan sınıfta nasıl kalınır merak ediliyor. 9,10,11 ve 12. sınıf devamsızlık hakkının kaç gün olduğu ve devamsızlıktan sınıfta kalınır mı soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

20 gün devamsızlık sınıf geçer mi? 30 gün devamsızlığı olanlar sınıfta kalır mı? Lisede özürlü/özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün? İşte devamsızlık ve sınıf geçme konusunda merak edilenler…

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür.

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek.

Özürsüz devamsızlığı 20 günü geçen öğrenciler, özürsüz bir şekilde 1 gün dahi bu sınırı geçerse sınıf tekrarı yapar.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.

İstisnalar:

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

Özürlü Özürsüz Toplam Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Bütün öğrenim programları içerisinde, her bir sene için öğrencilere belirli oranda devamsızlık hakkı tanınır. Devamsızlık hakkı 2 şekilde kullanılır. Birincisi özürlü, yani sağlık kurumlarından belirlenmiş kurallara uygun rapor alınarak yapılan devamsızlıktır. İkincisi ise özürsüz, yani herhangi bir mazeret olmadan yapılan devamsızlıktır. Öğrenim yasalarında iki devamsızlık türü için de farklı süreler belirlenmiştir. Devamsızlık süreleri belirlenirken, öğrencinin eğitiminin aksamamasına dikkat edilir.

Her öğrencinin eğitim senesi içerisinde hastalanması, ailevi sorunlar yaşaması ya da okulla ilgili sıkıntılarının oluşması normaldir. Böyle durumlarda mazeretli ya da mazeretsiz olarak devamsızlık hakkı kullanılabilir. Ancak doğal afet, hava koşulları gibi durular nedeniyle öğrencilere verilen izinler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

Öğrencilerin sene içerisinde alacakları dersler ve bu derslerin içeriği, ilgili bakanlık tarafından sene başında belirlenir. Okula gitmeyen öğrenci alacağı bilgilerden eksik kalır. Devamsızlık sınırlamasının olması ise hem öğrencinin öğreniminin engellenmemesi hem de okulların belirli bir düzenden çıkmaması içindir.

Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Devamsızlık süreleri öğrencinin okuduğu öğrenim kademesine göre farklılık gösterir. Okul öncesi eğitimde öğrencinin 10 gün aralıksız olarak eğitim kurumuna gitmediği takdirde veli yazılı olarak bu durumla ilgili bilgilendirilir. Devamsızlık süresi aralıksız 20 güne çıktığında ise öğrencinin kurum ile ilişiği kesilir. İlişik kesilmesi durumu yazılı şekilde öğrenci velisine bildirilir.

İlkokul öğrencileri için ise bir devamsızlık şartı yoktur. Ancak asıl olan öğrencinin eğitimine kesintisiz devam etmesi olduğu için öğrencinin okula gitmesi önemlidir. İlköğretimde, öğrencinin devamsızlıktan kalması gibi bir sorun bulunmaz. Bu nedenle özürlü ve özürsüz  devamsızlık kavramı ilkokul öğrencileri için geçerli değildir. İlköğretim denilen süre 1., 2., 3. ve 4. sınıfları kapsar. İlköğretim öğrencisinin devamsızlık yaptığını tespit eden okul yönetimi 7 gün sonra bu durumu veliye bildirmekle yükümlüdür. Burada amaç öğrencinin devamsızlık nedeninin tespit edilmesidir. Eğer öğrencinin öğrenim hayatının engellenmesi gibi bir durum varsa, gerekli işlemler yapılarak bu durumun engellenmesi şarttır.

Ortaokullar için de bir devamsızlık sınırı olmamasına rağmen, devamsızlığı 20 günü geçen öğrenciler için kurul kararı gereklidir. Yani aslında öğrenci 1 sene boyunca en fazla 20 gün devamsızlık yapabilir. Sene sonunda toplanacak Şube Öğretmenler Kurulu öğrenci için sınıf tekrarı ya da sınıf geçme kararı verebilir. Karar aşamasında öğrencinin ders başarı notlarının hepsinin geçer olması durumu aranır.

Liselerde Özürlü Devamsızlık Kaç Gün?

Devamsızlık hakkının en önemli olduğu eğitim basamağı lisedir. Lisede yapılan devamsızlıklar sene tekrarına kadar gidebilir. Liseye geçen öğrenciler için şartlar ağırlaşıyor. Lisede özürlü devamsızlık hakkı toplam 20 gün. Özürlü devamsızlık için öğrencinin okula gelmediği günün başlangıcından itibaren 5 gün içinde mazeret nedeninin okula bildirilmesi zorunludur. Veli kendi rızasının olduğuna dair yazılı dilekçe ile okul yönetimini bilgilendirebilir.

Bir başka yöntem ise sağlık kurulundan alınan ve rapor adı verilen belgenin okula iletilmesidir. Okula iletilecek raporun öğrencinin birinci derece akrabaları tarafından düzenlenmiş olması gerekir. Ayrıca öğrencinin mazeretini bilgilendiren belge okula daha geç ulaştırılacak ise, yönetime bu konuyla alakalı bilgi verilmelidir.

Lisede Özürsüz Devamsızlık Kaç Gün?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gün olarak belirlenmiştir. 10 günü geçen devamsızlıklarda geçerli bir mazeret bildirmek zorunludur. Bu 10 gün toplam devamsızlık süresidir. Özürlü ve özürsüz devamsızlığın toplamı 30 günü geçtiğinde bu durum, öğrenci için sınıf tekrarı anlamına gelir. Ancak çok önemli bir hastalık sorunu olduğunda heyet raporu ile devamsızlık süresinin uzatılması söz konusu olabilir.

Devamsızlık ile ilgili bir başka durum ise öğrencinin okul etkinliklerinde geçirdiği zamandır. Herhangi bir alanda okulunu temsil eden öğrencinin, okulu temsil ettiği süre devamsızlıktan sayılmaz. Örneğin; okul için spor ya da sanat dallarından birinde görev alan, okulda ve derste bulunmayan öğrenci okuldaymış gibi davranılır. Bu durum bir nevi idari izindir. Öğrencinin yurt içi ya da yurt dışında olması bu durumu değiştirmez. Aynı zamanda bu etkinliklerin hazırlık sürelerinde de öğrenci devamsızlık yapmış sayılmaz.

Yarım gün devamsızlıklarda ise öğrencinin girdiği toplam ders saati gözetilir. 1 gün içerisinde toplam ders saatinin üçte ikisini tamamlamış öğrenci yarım gün, bundan daha fazla derse katılmayan öğrenci tam gün devamsızlık yapmış sayılır.

Açıköğretim Liselerinde Devamsızlık Kaç Gün?

Sadece mesleki açıköğretim liselerinde devam zorunluluğu vardır. Mesleki açıköğretim liselerinde devamsızlık hakkı her bir ders için dersin dörtte biri kadardır. Bu süre geçilirse öğrenci dersten başarısız sayılır. Düz açıköğretim liselerinde ise böyle bir zorunluluk yoktur.

Üniversitede Devamsızlık Kaç Gün?

Üniversite için devamsızlık hakkı, diğer öğretim kurumlarına göre daha farklıdır. Devamsızlık, dersin durumuna ve eğitim kurumunun kendi kurallarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin; laboratuvar ve uygulama derslerinin devamsızlık hakkı diğerlerine göre daha az olabilir. Bir yüksek öğrenim kurumunda geçerli olan devamsızlık hakkı diğerinde uygulanmayabilir.

Devamsızlığı etkileyen bir başka konu, öğrencinin dersi aldığı yıldır. Bazı kurumlarda bir önceki sene devam zorunluluğunu tamamlamış ancak dersten başarısız olmuş öğrenciler için devam zorunluluğu aranmaz. Ancak burada derse giren öğretim görevlisinin de görüşü önem taşır. Genel olarak üniversiteler öğrencilerinin %70-80 oranında derse girmesini ister. Yine de bazı kurumlarda devam zorunluluğu hiç yoktur. Üniversite öğrencileri devamsızlık hakları ile ilgili net bilgiyi öğrenci işlerinden, danışmanlarından ve okul tüzüğünden öğrenebilirler.

Nakil Durumunda Devamsızlık Kaç Gün?

Nakil durumu için öğrenciye özel bir hak tanınır. Nakil olan öğrenci 5 gün devamsızlık hakkına sahiptir. Öğrenci isterse bu hakkını kullanır, istemezse hakkından feragat edebilir. Feragat ettiği devamsızlık hakkını daha sonra değerlendirmesi ise söz konusu değildir. Nakil durumundaki devamsızlık hakkı öğrencinin okul değiştirme döneminde adaptasyon sorununu atlatması içindir.

Öğrenci Devamsızlığı Nasıl Öğrenilir?

Okul yönetimi uzayan devamsızlıkları aileler ile paylaşmakla yükümlüdür. Bunun yanında lise ve öncesi öğrenim programlarındaki öğrencilerin velileri öğrencilerinin devamsızlığını e-okul sistemi üzerinden öğrenebilirler. E-okul sayfasında öğrencinin TC kimlik numarası, okul numarası ve doğrulama kodu girildikten sonra öğrenci ile ilgili bilgiler ekrana gelir. Devamsızlık bilgisi ile birlikte öğrencinin not durumu da bu sistem üzerinden incelenebilir. E-okul, velilerin öğrencinin okul durumunu net olarak takip edebileceği bir platformdur.

Öğrencilere Karşılıksız Yardım Parası! Kimler Alabilir?

Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?(Lise-Ortaokul-İlkokul)…

1-Lise’de Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?
2-Ortaokul’da Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?
3-İlkokul’da Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?
4-Ana Okulunda Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?
5-Nakil Olunca Devamsızlık Hakkı
6-Devamsızlık Okul Puanını Etkiler mi?
7-E-okul Devamsızlık Sorgulama Nasıl Yapılır?

Devamsızlık hakkı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ihtiyaç olması durumunda okula gelmemelerini sağlayan haktır. Bu hak ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde çeşitli farklar göstermekle beraber bunları alt başlıklarda açıklayacağız. Öğrencilerin devamsızlık hakkı kaç gün olduğu Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Devamsızlıktan kalmak her öğrencinin korkulu rüyası olsa da yetkililer bazı kademelerde devamsızlık konusunda değişikliğe giderek öğrencinin okula devamını sağlamaya yönelik adımlar atmışlardır.

İlkokulda Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

İlkokulda Milli Eğitim Bakanlığı devamsızlık konusunda bir gün sınırı koymamıştır. Tabi ki bu öğrencinin devamsızlık hakkı sınırsız demek değildir. Yani 1.sınıfta, 2.sınıfta, 3.sınıfta, 4.sınıfta devamsızlık hakkı yoktur. Öğrenciler uzun süre okula gelmezse okul idaresi duruma hemen müdahale etmektedir. Öğrencilerin okula devamı esastır.

Öğrenci okula gelmediği zaman bunun okul idaresi tarafından yönetilmesi gereken aşamaları vardır. Devamsızlık mektubu kaç günde gönderilir diye merak edenler için 7 gün okula gelmediğiniz zaman evinize ilk devamsızlık mektubu uyarısını alırsınız. Devamsızlık mektubu okul idaresi tarafından gönderilir.

Ortaokulda Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?Ortaokul da devamsızlık sınırı yoktur. Tabi bu öğrencinin okula hiç gelmeden geçeceği anlamına gelmemektedir. Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir. Yani 5.sınıf, 6.sınıf, 7.sınıf, 8.sınıfta devamsızlık hakkı yoktur.

Lisede Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün? Özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür.

Lisede özürlü devamsızlık hakkı 20 gündür. Özürlü ve özürsüz devamsızlık 30 günü geçmeyecektir. Yani 30 gün özürlü devamsızlık hakkı tanınmıştır.

Daha önce devamsızlık hakkı özürsüz 20 gün olan lise öğrencilerinin devamsızlığı düşürülmüş gibi görünse de devamsızlık hakkı düşürülmemiş sadece velinin öğrenci üzerinde etkisinin artması için özürsüz devamsızlık azaltılarak özürlü devamsızlığa eklenmiştir. Yani 9.sınıfta, 10.sınıfta, 11.sınıfta, 12.sınıfta raporlu veya raporsuz devamsızlık durumu yukarda beyan edildiği gibidir.

Kaç gün devamsızlık olursa sınıfta kalınır diye soranlara lisede toplamda 30 gün devamsızlık hakkınız olduğunu söyledik. Devamsızlık kaç gün lise öğrencileri için çok önemlidir. Çünkü devamsızlık lise öğrencileri için sınıf tekrarı demek olabilir.

Öğrencinin gelmediği günün özürlü sayılması için okula gelmediği günü takip eden 5 gün içinde yazılı veli beyanı yada özür belgesinin getirilmesi gerekmektedir. Bu süre okul idaresinin uygun gördüğü durumlarda 20 güne kadar uzatılabilir. Yani bu veli beyannamesini devamsızlık düşürme hakkı olarak kullanabilirsiniz. Burada yük velilere ait olup öğrencilerin boş yere devamsızlık yapmasını engellemeleri öngörülmektedir.

Devamsızlık veli izin dilekçesi ile özel durumlarda veliler okuldan ayrıca raporlu yani özürlü gün olarak izin alabilmektedir. Ayrıca büyük sağlık sorunları bulunan öğrenciler heyet raporu alarak devamsızlıklarını uzatabilirler.

Okul Öncesinde Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Okul öncesi yani anaokulunda devamsızlık hakkı aralıksız olarak 10 gün okula gidilmediği zaman veliye yazılı bir belge ile bildirilir. 20 gün aralıksız devamsızlıkta ise öğrencinin kaydı okul öncesi kurumundan silinir. Veliye yazılı olarak durum hakkında bilgi verilir.

Açık Öğretim Lisesinde Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Açık liselerde sadece yüz yüze eğitim zorunluluğu olan mesleki açık öğretim lisesinde devam zorunluğu vardır. Bu devam sınırı şu şekildedir: Devamsızlığı bir dersten 1/4 oranını aşan öğrenciler bu dersten başarısız sayılacaktır. Yani 20 saatlik bir derste 6 ders saati derse girmezseniz maalesef dersten kalırsınız. Açık öğretim düz lisede devam zorunluluğu yoktur.

Nakil Olunca Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür?

Öğrencinin bir okuldan başka bir okula gitmesi yani nakil olması durumunda 5 gün devamsızlık hakkı tanınır.

E-Okul Devamsızlık Sorgulama

Tüm öğrenciler ya da veliler e-okul vbs (veli bilgilendirme sistemi) üzerinden devamsızlıkları sorgulayabilir. E-okul üzerinden sadece devamsızlık değil öğrencinin okuduğu kitapları, aldığı notları ve daha birçok konuda sorgulama yapabilirsiniz. Öğrencilerin bu sorgulamayı sık sık yaptığı görülmektedir. Çünkü devamsızlık ciddi bir konudur ve öğrencilerde okuldan atılma korkusu vardır. Tabiki de karne basıldığı gün genellikle okulun son haftası devamsızlık müdür ve ya müdür yardımcısı tarafından işlenmez. E-okul’dan devamsızlık gün sorgulaması nasıl yapılır:

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gidiniz.
Öğrencinin Tc Kimlik numarasını giriniz.
Öğrencinin Okul numarasını giriniz.
Güvenlik adımı için resimdeki rakamları giriniz.
Türkiye’de aynı isimde bulunan öğrenciler varsa yeniden bir güvenlik sorgusu ekranı gelebilir. Bu durumda öğrencinin Nüfus Cüzdanını yanınızda bulundurmanız önemlidir. Bu aşama karşınıza çıkarsa aile sıra no, doğum tarihi gün ay yıl, okuduğu şube gibi bilgileri bilmeniz gerekmektedir.
Çıkan ekran öğrenci devamsızlık bilgisi sekmesinden kaç gün devamsızlık yaptığını görebilirsiniz.
E-okul Devamsızlık Kısaltmaları ve Anlamları
E-okul devamsızlık sorgulama sayfasına girildiği zaman çeşitli kısaltmalar görülmektedir. Bu kısaltmaların ne demek olduğunu yazalım:

s = Sevkli demektir.
i = İzinli demektir.
öy = Öğleden sonra yarım gün gelmemiş demektir.
sy = Sabah yarım gün okula gelmemiş demektir.
g = Geç gelinmiş demektir.
d = Özürsüz devamsızlık yapılmış demektir.

e-okul Devamsızlık Sorgulama İçin Tıklayınız

Yarım Gün-Özürsüz-Özürlü Devamsızlık Ne Demektir?

Özürlü yani raporlu ya da velinin izni ile yapılan devamsızlık demektir. Özürsüz devamsızlık ise okul idaresinin bilgisi dışında öğrencinin okula gelmemesidir. Burada okula 1 ders saati geç gittiğiniz zaman yoklama defterine yarım gün yok yazıldığınızı bildirelim.