Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün

Bu haberin fotoğrafı yok

Lisede devamsızlık 5,20 ve 30 günü geçerse ne olur? ‘Sınıf tekrarı’ ihtimali…

Yaz tatiline sayılı günler kala sınıf geçme şartları da öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Lisede okula özürsüz bir şekilde devam etmeyen öğrenciler devamsızlık sınırını aştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır.

Başarısız sayılarak dönem tekrarı yapmak istemeyen öğrenciler, devamsızlık haklarını da aşmamak zorundadır.

Bu noktada devamsızlıktan sınıfta nasıl kalınır merak ediliyor. 9,10,11 ve 12. sınıf devamsızlık hakkının kaç gün olduğu ve devamsızlıktan sınıfta kalınır mı soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

20 gün devamsızlık sınıf geçer mi? 30 gün devamsızlığı olanlar sınıfta kalır mı? Lisede özürlü/özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün? İşte devamsızlık ve sınıf geçme konusunda merak edilenler…

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür.

 

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek.

Özürsüz devamsızlığı 20 günü geçen öğrenciler, özürsüz bir şekilde 1 gün dahi bu sınırı geçerse sınıf tekrarı yapar.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.

İstisnalar:

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

Özürlü Özürsüz Toplam Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Bütün öğrenim programları içerisinde, her bir sene için öğrencilere belirli oranda devamsızlık hakkı tanınır. Devamsızlık hakkı 2 şekilde kullanılır. Birincisi özürlü, yani sağlık kurumlarından belirlenmiş kurallara uygun rapor alınarak yapılan devamsızlıktır. İkincisi ise özürsüz, yani herhangi bir mazeret olmadan yapılan devamsızlıktır. Öğrenim yasalarında iki devamsızlık türü için de farklı süreler belirlenmiştir. Devamsızlık süreleri belirlenirken, öğrencinin eğitiminin aksamamasına dikkat edilir.

Her öğrencinin eğitim senesi içerisinde hastalanması, ailevi sorunlar yaşaması ya da okulla ilgili sıkıntılarının oluşması normaldir. Böyle durumlarda mazeretli ya da mazeretsiz olarak devamsızlık hakkı kullanılabilir. Ancak doğal afet, hava koşulları gibi durular nedeniyle öğrencilere verilen izinler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

Öğrencilerin sene içerisinde alacakları dersler ve bu derslerin içeriği, ilgili bakanlık tarafından sene başında belirlenir. Okula gitmeyen öğrenci alacağı bilgilerden eksik kalır. Devamsızlık sınırlamasının olması ise hem öğrencinin öğreniminin engellenmemesi hem de okulların belirli bir düzenden çıkmaması içindir.

Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Devamsızlık süreleri öğrencinin okuduğu öğrenim kademesine göre farklılık gösterir. Okul öncesi eğitimde öğrencinin 10 gün aralıksız olarak eğitim kurumuna gitmediği takdirde veli yazılı olarak bu durumla ilgili bilgilendirilir. Devamsızlık süresi aralıksız 20 güne çıktığında ise öğrencinin kurum ile ilişiği kesilir. İlişik kesilmesi durumu yazılı şekilde öğrenci velisine bildirilir.

İlkokul öğrencileri için ise bir devamsızlık şartı yoktur. Ancak asıl olan öğrencinin eğitimine kesintisiz devam etmesi olduğu için öğrencinin okula gitmesi önemlidir. İlköğretimde, öğrencinin devamsızlıktan kalması gibi bir sorun bulunmaz. Bu nedenle özürlü ve özürsüz  devamsızlık kavramı ilkokul öğrencileri için geçerli değildir. İlköğretim denilen süre 1., 2., 3. ve 4. sınıfları kapsar. İlköğretim öğrencisinin devamsızlık yaptığını tespit eden okul yönetimi 7 gün sonra bu durumu veliye bildirmekle yükümlüdür. Burada amaç öğrencinin devamsızlık nedeninin tespit edilmesidir. Eğer öğrencinin öğrenim hayatının engellenmesi gibi bir durum varsa, gerekli işlemler yapılarak bu durumun engellenmesi şarttır.

Ortaokullar için de bir devamsızlık sınırı olmamasına rağmen, devamsızlığı 20 günü geçen öğrenciler için kurul kararı gereklidir. Yani aslında öğrenci 1 sene boyunca en fazla 20 gün devamsızlık yapabilir. Sene sonunda toplanacak Şube Öğretmenler Kurulu öğrenci için sınıf tekrarı ya da sınıf geçme kararı verebilir. Karar aşamasında öğrencinin ders başarı notlarının hepsinin geçer olması durumu aranır.

Liselerde Özürlü Devamsızlık Kaç Gün?

Devamsızlık hakkının en önemli olduğu eğitim basamağı lisedir. Lisede yapılan devamsızlıklar sene tekrarına kadar gidebilir. Liseye geçen öğrenciler için şartlar ağırlaşıyor. Lisede özürlü devamsızlık hakkı toplam 20 gün. Özürlü devamsızlık için öğrencinin okula gelmediği günün başlangıcından itibaren 5 gün içinde mazeret nedeninin okula bildirilmesi zorunludur. Veli kendi rızasının olduğuna dair yazılı dilekçe ile okul yönetimini bilgilendirebilir.

Bir başka yöntem ise sağlık kurulundan alınan ve rapor adı verilen belgenin okula iletilmesidir. Okula iletilecek raporun öğrencinin birinci derece akrabaları tarafından düzenlenmiş olması gerekir. Ayrıca öğrencinin mazeretini bilgilendiren belge okula daha geç ulaştırılacak ise, yönetime bu konuyla alakalı bilgi verilmelidir.

Lisede Özürsüz Devamsızlık Kaç Gün?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gün olarak belirlenmiştir. 10 günü geçen devamsızlıklarda geçerli bir mazeret bildirmek zorunludur. Bu 10 gün toplam devamsızlık süresidir. Özürlü ve özürsüz devamsızlığın toplamı 30 günü geçtiğinde bu durum, öğrenci için sınıf tekrarı anlamına gelir. Ancak çok önemli bir hastalık sorunu olduğunda heyet raporu ile devamsızlık süresinin uzatılması söz konusu olabilir.

Devamsızlık ile ilgili bir başka durum ise öğrencinin okul etkinliklerinde geçirdiği zamandır. Herhangi bir alanda okulunu temsil eden öğrencinin, okulu temsil ettiği süre devamsızlıktan sayılmaz. Örneğin; okul için spor ya da sanat dallarından birinde görev alan, okulda ve derste bulunmayan öğrenci okuldaymış gibi davranılır. Bu durum bir nevi idari izindir. Öğrencinin yurt içi ya da yurt dışında olması bu durumu değiştirmez. Aynı zamanda bu etkinliklerin hazırlık sürelerinde de öğrenci devamsızlık yapmış sayılmaz.

Yarım gün devamsızlıklarda ise öğrencinin girdiği toplam ders saati gözetilir. 1 gün içerisinde toplam ders saatinin üçte ikisini tamamlamış öğrenci yarım gün, bundan daha fazla derse katılmayan öğrenci tam gün devamsızlık yapmış sayılır.

Açıköğretim Liselerinde Devamsızlık Kaç Gün?

Sadece mesleki açıköğretim liselerinde devam zorunluluğu vardır. Mesleki açıköğretim liselerinde devamsızlık hakkı her bir ders için dersin dörtte biri kadardır. Bu süre geçilirse öğrenci dersten başarısız sayılır. Düz açıköğretim liselerinde ise böyle bir zorunluluk yoktur.

Üniversitede Devamsızlık Kaç Gün?

Üniversite için devamsızlık hakkı, diğer öğretim kurumlarına göre daha farklıdır. Devamsızlık, dersin durumuna ve eğitim kurumunun kendi kurallarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin; laboratuvar ve uygulama derslerinin devamsızlık hakkı diğerlerine göre daha az olabilir. Bir yüksek öğrenim kurumunda geçerli olan devamsızlık hakkı diğerinde uygulanmayabilir.

Devamsızlığı etkileyen bir başka konu, öğrencinin dersi aldığı yıldır. Bazı kurumlarda bir önceki sene devam zorunluluğunu tamamlamış ancak dersten başarısız olmuş öğrenciler için devam zorunluluğu aranmaz. Ancak burada derse giren öğretim görevlisinin de görüşü önem taşır. Genel olarak üniversiteler öğrencilerinin %70-80 oranında derse girmesini ister. Yine de bazı kurumlarda devam zorunluluğu hiç yoktur. Üniversite öğrencileri devamsızlık hakları ile ilgili net bilgiyi öğrenci işlerinden, danışmanlarından ve okul tüzüğünden öğrenebilirler.

Nakil Durumunda Devamsızlık Kaç Gün?

Nakil durumu için öğrenciye özel bir hak tanınır. Nakil olan öğrenci 5 gün devamsızlık hakkına sahiptir. Öğrenci isterse bu hakkını kullanır, istemezse hakkından feragat edebilir. Feragat ettiği devamsızlık hakkını daha sonra değerlendirmesi ise söz konusu değildir. Nakil durumundaki devamsızlık hakkı öğrencinin okul değiştirme döneminde adaptasyon sorununu atlatması içindir.

Öğrenci Devamsızlığı Nasıl Öğrenilir?

Okul yönetimi uzayan devamsızlıkları aileler ile paylaşmakla yükümlüdür. Bunun yanında lise ve öncesi öğrenim programlarındaki öğrencilerin velileri öğrencilerinin devamsızlığını e-okul sistemi üzerinden öğrenebilirler. E-okul sayfasında öğrencinin TC kimlik numarası, okul numarası ve doğrulama kodu girildikten sonra öğrenci ile ilgili bilgiler ekrana gelir. Devamsızlık bilgisi ile birlikte öğrencinin not durumu da bu sistem üzerinden incelenebilir. E-okul, velilerin öğrencinin okul durumunu net olarak takip edebileceği bir platformdur.

Öğrencilere Karşılıksız Yardım Parası! Kimler Alabilir?

Devamsızlık kaç gün? 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür alamıyor mu? e-Okul devamsızlık öğrenme ekranı!

eğitim öğretim yılının ilk yarısının sonuna yaklaştığımız bugünlerde öğrencilerin gündeminde devamsızlıklarının ve ders notlarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulmaktaolan e-Okul sistemine ne zaman girileceği var. Notları ve devamsızlıklarını öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden yoğun bir araştırma yapmaya başladı. Devamsızlığın takdir ve teşekkür belgelerini etkileyip etkilemediği, e-Okul sisteminden devamsızlık bilgilerinin nasıl sorgulandığı, devamsızlık hakkının kaç gün olduğu en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki devamsızlık kaç gün? 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür alamıyor mu? e-Okul devamsızlık öğrenme ekranına nasıl ulaşılır? İşte detaylar…

DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Devamsızlık hakkı, bulunduğunuz eğitim öğretim seviyesine göre farklılık göstermektedir. Ortaokul seviyesindeki bir öğrenci, 20 günden fazla devamsızlık yaptıysa okulu geçebilmek için Şube Öğretmenler Kurulu’ndan geçer oy alması gerekmektedir. Kuruldan çıkan kararla okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yapmak durumunda kalabilirsiniz. Lise seviyesindeki bir öğrenci için ise devamsızlık hakkı 10 gündür. Fakat özürlü devamsızlık hakkı 20 gün olarak belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği, lise öğrencileri için özürlü ve özürsüz toplamda 30 gün devamsızlık hakkı tanımaktadır. Bu sürenin aşılması durumunda ise öğrenci, sınıf tekrarı yapmak durumundadır.

Öğrenciler, üniversite hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde ya da tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedavi altında ya da organ naklini zorunlu kılan hastalıklardan birini yaşıyor olanlar için devamsızlık süresi 10 gün olarak belirlenmiştir. Aynı hak, emniyet, asayiş ve sosyal hizmet birimlerinden resmi rapor almaları durumunda koruma ve bakım altına alınanlar ve tutuklu öğrenciler için de geçerlidir. 10 gün olarak belirlenen bu hakla birlikte toplamda 60 günün geçilmemesi gerekmektedir. Tam zamanlı kaynaştırma ve bütünleştirme yolu ile eğitimlerine devam etmekte olan özel eğitim öğrencileri ve özel eğitim meslek lisesi öğrencileri için devamsızlık süresi ise 20 günü geçmemek şartıyla toplam 70 gün devamsızlık hakkı belirlenmiştir.

e-OKUL NOT VE DEVAMSIZLIK GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne gününün yaklaştığı bugünlerde Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) not ve devamsızlık girişinin ne zaman kapanacağı da merak edilen konular arasında yerini aldı. Öğretmenlerin yazılı sınav notlarını okuduğu tarihe göre belirlenmekte olan bu tarih, her okul için farklı olacaktır. Fakat not girişleri, karnelerin dağıtılacağı günden yani 21 Ocak tarihinden birkaç gün önce kapatılacağı beklenmektedir.

Bakım ve onarım süreçleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermekte olan e-Okul sistemi, dönem sonlarında yaşanmakta olan yoğunluk nedeniyle bazı dönemlerde aksaklıklar yaşayabilmektedir. Bu gibi aksamalar, e-Okul sisteminin kapatıldığı şeklinde yorumlansa da sistem karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam etmektedir.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN TAKDİR TEŞEKKÜR ALAMIYOR MU?

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu yönetmelik değişikliği sonucunda takdir ve teşekkür belgelerini de kapsayan ödül sistemi değiştirilmiş oldu. Bu değişiklik kapsamında 5 gün devamsızlık yapmış olan bir öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi alma imkanını kaybedecek. Geç gelme süreci, birinci ders saati için belirlenmiş olan süre ile sınırlı sayılmakta. Fakat beş kere geç kalan bir öğrenci için devamsızlık yarım günden sayılmaktadır. Bu süre dışında gerçekleşen geç gelmeler ise devamsızlık olarak sayılmaktadır. Bu kapsamda öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almak için yeterli bile olsa devamsızlığı 5 günden fazla ise bu belgeleri almaya hak kazanamamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre;

Okul Öğrenci ve Disiplin Kurulu, derslerdeki gayret ve başarıyla üstünlük göstermiş olan, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmemiş, tüm derslerinde başarı sağlamış, dönem puanı ağırlık ortalaması 70,00 tam puandan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;