Karnın sağ üst tarafında ağrı neden olur

Karnın sağ tarafında ağrı neden olur? Sağ üst ve alt karın ağrısı nedenleri

Karnın sağ tarafında ağrı, leğen kemiğinin üst kısmı ile sağ kaburga altı arasında bulunan sağ boșlukta hissedilen keskin, acı verici ağrıyı ifade eder. Sağ boșlukta ağrı ile birlikte mide bulantısı, șișkinlik, sindirim problemleri ve kramp görülebilir. Bu yazımızda karnın sağ üst tarafında ya da karnın sağ alt tarafında ağrı hissinin nedenleri üzerinde duracağız. ayrıca kadınlarda ve erkeklerde karnın sağ tarafında ağrı nedenlerini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Öncelikle bu bölgede bulunan organlara bir göz atalım. Karnın sağ tarafındaki organlar

  • Safra kesesi,
  • Pankreas
  • apandis
  • Sağ böbrek,
  • Karaciğer,
  • Küçük bağırsağın bir bölümüdür.

Karındaki Organlar Neyse ki karnın sağ tarafında ağrı hissi genellikle endișe verici bir durum değildir ve uzun sürmeyecektir. Örnek vermek gerekirse gaz veya hazımsızlık nedeniyle karnın sağ tarafında keskin bir ağrı olabilir. ancak bazen sağ boșlukta gittikçe yoğunlașan ve keskin kramplar șeklinde seyreden ağrılar daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Kadınlarda sağ yumurtalık ve rahmin bir kısmı karnın sağ tarafında bulunur. Yumurtlamanın sağ yumurtalıkta gerçekleșmesi veya yumurtalıkta kist olması halinde adet sancısı sağ taraflı olarak yașanabilmektedir. Karnın sağ tarafındaki ağrı genellikle zararsız olsa da bazı durumlarda bu ağrı görmezden gelinmemelidir. Karnın sağ tarafında ağrı ile birlikte görülen diğer semptomlar ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Karın bölgesindeki organlar Karnın sağ tarafında ağrı ile birlikte așağıdaki belirtiler görüldüğünde doktora baș vurulmalıdır:

Karnın Sağ Tarafında ağrı: Yaygın Nedenleri

Maalesef karnın sol veya sağ tarafında ağrı zaman zaman herkesin yașadığı problemlerdir. Çoğu zaman karnın sağ tarafında ağrı endișe verici bir durum veya ciddi bir sağlık sorununun habercisi değildir. Karnın sağ tarafında ağrı vakalarının bazılarının ciddi vakalar olma ihtimaline karșı, ağrının tam olarak nereden geldiğini bilmek ve ağrının tarifini yapabilmek önem arz etmektedir. Uzmanlara göre karın dört bölgeye ayrılmaktadır. Karnın sağ üst bölgesi sağ kaburga altı ile göbek deliği hizası arasındaki bölgedir. Karnın sağ alt bölgesi ise göbek deliğinin altı ile sağ leğen kemiğinin üstünde yer alan bölgeye denir. ağrının türünü ve nasıl bir ağrı olduğunu da bilmek önemlidir. Karnın sağ tarafında ağrı genelde șu șekillerde olabilir:

  • Kramp ağrısı
  • Orta veya șiddetli ağrı
  • Dayanılmaz ağrılar
  • Keskin, ağrılar
  • Bir șey saplanıyormuș gibi hissedilen ağrı
  • Zonklama
  • Keskin bir șey değiyormuș gibi ağrı
  • Dokunmaya karșı hassasiyet.

Örnek vermek gerekirse adet dönemi öncesinde karnın sağ tarafında ağrı yașayan çoğu kadın göbek deliğinin altında veya leğen kemiği bölgesinde kramp benzeri ağrılar yașadıklarını belirtmektedir. Böbrek tașı ya da diğer safra kesesi ağrıları ise keskin, vuran ve bir gelip bir giden ağrılardır. Gaz sancısı ise benzer șekilde saplanmaya benzeyen ağrılardır.

Gaz Birikmesi

gaz mide gazı Gaz sancısı karnın sağ tarafında ağrı hissinin en yaygın sebeplerinden biridir. Küçük bağırsak ve büyük bağırsağın bir bölümü karnın sağ tarafında yer almaktadır ve gaz bunların çevresindeki kaslara basınç uygulayabilir. Uzmanlara göre gaz kalın bağırsakta belirli yiyecekleri parçalayan bakteriler nedeniyle kaynaklanmaktadır. Tahminlere göre sağlıklı bir insan günde ortalama 14 kere gaz çıkarmaktadır. Gaz karnın sağ tarafında toplanırsa karnın sağ tarafında ortaya çıkan ağrı keskin olmakta ve apandis ya da safra kesesi tașı ağrısı ile karıștırılmaktadır. Gaz belirtileri șunlardır:

  • Geğirme
  • Karın bölgesinde șișme ya da șișkinlik hissi
  • Kötü kokulu gaz çıkarma
  • Gaz nedeniyle göğüs ağrısı

Gaz nedeniyle karnın sağ tarafında ağrı ortaya çıkması halinde bundan kurtulmanın en iyi yolu gaz çıkarmaktadır. ancak fazla gaz birikmesine yol açan belirli yiyeceklerden uzak durmak da iyi bir çözümdür.

Hazımsızlık

hazımsızlık, şişkinlik, gaz Karnın sağ tarafında ağrı (özellikle sağ üst) yapan bir diğer sindirim sorunu hazımsızlıktır. Hazımsızlık genellikle yemeklerden sonra karın ağrısı ya da göğüs ağrısı șeklinde ortaya çıkar. Gastroenteroloji uzmanları hazımsızlığın genellikle çeșitli gastrointestinal sorunlardan kaynaklandığını belirtmektedir. Hazımsızlık nedeniyle karnın sağ tarafında ağrı ortaya çıkması küçük bağırsakta bakteri birikmesinden kaynaklanmaktadır. ancak hazımsızlık belirtileri arasında en yaygın olanı karnın üst tarafında ağrı ya da göğüs ağrısıdır. Hazımsızlık belirtileri arasında șunlar da yer almaktadır: Sindirim sisteminin daha iyi çalıșmasını sağlamak için yapabilecekleriniz arasında bağırsaklarda sağlıklı bakterilerin sayısını arttırmak için probiyotik ile beslenmektir. Probiyotik bakterileri en fazla evde yapılan yoğurtta bulunmaktadır.

Mide Yanması

Hazımsızlık ile ilgili bir diğer problem mide yanmasıdır. Mide yanması göğsün üst tarafında ve karında yanma hissine yol açar. mide yanması heartburn Mide yanması genellikle asit reflü olarak bilinir ve gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) ile ilișkilidir. Mide yanması özellikle karnın sağ üst bölgesi olmak üzere karnın sağ tarafında ağrı yapabilir. Bunun nedeni mide asidinin özofagusa çıkmasıdır. Karnın sağ tarafında ağrı, özellikle sağ üst tarafta hissedilen sancının mide yanmasından kaynaklanması halinde șu belirtiler ortaya çıkar:

  • Yemekten sonra mide bulantısı
  • ağıza asitli mide suyu gelmesi,
  • Genel mide ağrıları
  • Boğazda bir șey kalmıș gibi hissetme
  • Sürekli geğirme veya ağız yoluyla gaz çıkarma.

Mide yanması için doğal çözümlerden biri yemek sodası ve sudur. Yemek sodasının alkali etkisi mide asidini dengelemeye yardımcı olarak mide yanması belirtilerini hızlıca ortadan kaldırır.

Zona

Zona varisella-zoster virüsü nedeniyle ortaya çıkar ve karnın sağ tarafında ağrı ve hassasiyet yapabilen bir diğer sağlık sorunudur. Zona genellikle vücudun tek bir tarafında çıkar. Klinik Tıp araștırmaları Dergisi’nde yayınlanan bir araștırmaya göre vücudun üst bölgesinde çıkan zona akut karın ağrısına yol açmaktadır. Zona çıkan bölgede kırmızı kızarıklık olușmadan önce karın ağrısı bașlamaktadır. zona hastalığı shinglesZona belirtileri arasında șunlar yer almaktadır:

  • Karın ağrısı ve göğüs ağrısından birkaç gün sonra ortaya çıkan kașıntılı kızarıklık,
  • Kızarıklığın içi su dolu kabarcıklara dönüșmesi
  • Cildin kașınması,
  • Cildin hassaslașması,
  • Baș ağrısı
  • Ișığa karșı hassasiyet.

Zonanın doğal yollarla tedavisi için en etkili yöntem Manuka balıdır. Manuka balı antiviral özellikleri sayesinde zonanın hızlı bir șekilde iyileșmesine ve ağrının azalmasına yardımcı olmaktadır.

Karnın Sağ Üst Tarafında ağrı: Yaygın Nedenler

Şimdi gelin karnın sağ üst tarafında ağrı yapan yaygın nedenlere bakalım.

Safra Kesesi Tașı

Safra kesesi karnın sağ üst tarafında, sağ kaburga altında bulunur. Yüksek kolesterolü olan ve bu bölgede tıkanıklık yașayan kișilerde safra kesesi hastalıkları ve safra kesesi tașı görülebilmektedir. Safra kesesine bağlı olarak karnın sağ üst tarafında ağrı aniden gelir ve oldukça yoğun bir șekilde hissedilir. safra kesesi taşıSafra kesesi tașı karnın sağ üst tarafında ağrı yapar ve bu ağrı șiddetli ve sürekli bir ağrıdır. ağrı birkaç saat sürebilir ve hafifletilmesi oldukça zordur. Sağ kaburga altında, karnın sağ üst tarafında ağrı saf kesesi tașı kaynaklı ise așağıdaki belirtiler de ortaya çıkar:

  • Omuzların orta kısmına vuran sırt ağrısı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Cildin sararması
  • Yüksek ateș ve üșüme

Karnın sağ tarafında ağrı özellikle üst kısımda hissediliyorsa, gittikçe kötüleșiyorsa, bir gelip bir gidiyorsa en iyi tedavi için mutlaka bir sağlık kurulușuna bașvurulmalıdır.

Pankreatit (Pankreas İltihabı)

Pankreasın baș kısmı karnın sağ tarafnıda yer almaktadır. Pankreasın iltihaplanması halinde sürekli olarak karnın sağ tarafında ağrı hissedilir. Pankreatit safra kesesi tașından, așırı alkol tüketiminden, belirli ilaçlardan veya kanda yüksek oranda yağ bulunmasından (trigliserit) kaynaklanabilir. Bundan kaynaklı olarak karnın sağ tarafında ağrı hissi çeșitli düzeylerde hissedilebilir. Pankreatit belirtileri arasında șunlar da yer alır:

  • Göbek deliğinin üstünde ağrı ve bu ağrının sırta yayılması,
  • Kalp atıșının hızlanması,
  • Yemeklerden sonra kötüleșen mide ağrısı,
  • Karnın sağ tarafında, özellikle üst tarafta dokunmaya karșı hassasiyet.

Pankreas sağlığını korumak için sağlıklı beslenme ve așırı alkol tüketiminden kaçınma son derece önemlidir. Pankreas problemleri aynı zamanda tip 2 diyabete neden olan faktörler arasındadır.

Bağırsak Tıkanması

bağırsak tıkanması Bağırsak tıkanması çeșitli sağlık sorunlarından kaynaklanan ve keskin bir șekilde karnın sağ tarafında ağrı hissedilmesine yol açan durumlardan biridir. Bağırsak tıkanması kaynaklı ağrı genellikle karnın sağ tarafında ağrı olarak hissedilir. Bunun nedeni kalın bağırsağın sağ tarafının daha yüksek bir kapasiteye sahip olması ve kalın bağırsağın sağındaki lezyonların büyümeye daha yatkın olmasıdır. Bağırsak tıkanmasının nedenleri șunlardır:

  • Fıtık,
  • İltihaplı bağırsak hastalığı
  • Divertikül iltihabı
  • Karın ameliyatı sonrasında yara dokusu
  • Tömürler

Bağırsak tıkanması karnın sağ tarafında ağrı ile birlikte șu semptomları da ortaya çıkarır:

  • Mide bulantısı ve/veya kusma
  • Dehidrasyon
  • İștah kaybı
  • Kabızlık veya hiç dıșkı yapamama

Kronik kabızlık söz konusu ise veya bağırsak tıkanması belirtileri görülüyorsa derhal sağlık kurulușuna bașvurulmalıdır. Bağırsak tıkanması tedavi edilmediği takdirde hayati sonuçlar doğurabilir. Bağırsak tıkanması hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Karaciğer Hastalıkları

karaciğer ağrısı liver pain Karaciğer karnın sağ tarafında bulunur ve karaciğer ile ilgili sorunlar karnın sağ tarafında ağrı hissedilmesine neden olabilir. Karaciğer ile ilgili olup karnın sağ tarafında ağrı yapan sağlık sorunlarının teșhis edilmesi zor olabilir. Karaciğer hastalıklarına yol açan faktörler șunlardır:

  • așırı alkol tüketimi,
  • Kolesterol için statin kullanımı
  • Enfeksizyöz mononükleozis

Özellikle üst tarafta olmak üzere karnın sağ tarafında ağrı (üst bölgede) karaciğer hastalığının yaygın belirtilerinden biridir. ancak karnın sağ tarafında ağrı hissinin karaciğer hastalığı ile ilgili olması halinde eș zamanlı olarak șu belirtiler de ortaya çıkacaktır:

  • Cildin renginin sarıya dönmesi
  • Mide bulantısı ve/veya kusma
  • Halsizlik ve genel güçsüzlük hissi
  • açıklanamayan kilo kaybı.

Karaciğer hastalığını önlemek için karaciğere zarar veren alıșkanlıklardan uzak durulmalıdır. alkolden uzak durmak, düzenli ve yeterli uyumak, sigara içmemek ve fazla kilo almaktan kaçınmak bu önlemler arasındadır.

akciğer Hastalıkları

akciğer ile ilgili sağlık sorunları karnın sağ tarafında ağrı yapan faktörler arasındadır. Karnın sağ tarafında ağrı yapabilecek akciğer hastalıkları arasında akciğer zarı iltihabı, zatürre ve akciğer sönmesi yer almaktadır.

akciğer Zarı İltihabı

akciğer zarı iltihabı akciğerleri çevreleyen koruyucu zarlardaki sıvı iltihaplığında ortaya göğsün üst tarafında keskin bir ağrı ortaya çıkar. akciğer zarı iltihabının ilk belirtileri arasında iltihabın çıktığı akciğerin tarafında göğüs ağrısı yer almaktadır. Sağ akciğerin iltihaplanması durumunda göğsün sağ tarafında ağrı hissedilebilir ve bu ağrı karnın sağ tarafında ağrı șeklinde de yayılabilir. akciğer zarı iltihabının diğer belirtileri omuz ağrısı, nefes darlığı ve kuru öksürüktür.

Zatürre

Zatürre hem sağ hem sol akciğeri aynı anda etkileyebilen viral veya bakteriyel bir enfeksiyondur. Zatürre belirtileri arasında orta veya șiddetli ağrılar yer almaktadır. zatürre Ciddi zatürre vakalarında yüksek ateș, balgamlı öksürük, kusma veya ishal de görülebilir. Bazı zatürre türleri karnın sağ tarafında ağrı yapabilir.

akciğer Sönmesi

Sağ taraflı akciğer sönmesi çeșitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bir șey saplanıyormuș gibi gelen göğüs ağrıları ve nefes alınca ağrının kötüleșmesi akciğer sönmesi belirtileri arasındadır. Bu ağrı omuz veya sırta yayılabilir. Sağlıklı beslenmek, bol su içmek, sigara içmemek akciğer sağlığı için çok önemlidir. akciğer sönmesi pnömotoraks

Karnın Sağ alt Tarafında ağrı: Yaygın Nedenler

Karnın sağ tarafında ağrı hissi karnın alt sağ tarafında hissediliyorsa apandis, kalın bağırsak veya kadınlarda üreme sisteminin bir bölümünden kaynaklı olabilir. Böbrekler üst gövdede bulunmasına rağmen böbrekle bağlantılı ağrılar da genellikle karnın sağ alt tarafında veya sol alt tarafında hissedilmektedir.

apandisit

apandisit apandisit karnın sağ alt tarafında bulunan küçük bir organdır ve șiddetli bir șekilde karnın sağ tarafında ağrı yapabilir. ancak genellikle apandisit göbek çevresinde ağrı șeklinde bașlamaktadır. Bu genellikle kesikli seyreden bir ağrıdır. Daha sonra karnın sağ tarafında ağrı bașlar ve bu ağrı özellikle karnın sağ alt tarafında hissedilir. ağrı gittikçe yoğunlașır. apandisit belirtileri arasında șunlar yer almaktadır:

  • Karnın sağ alt bölgesine bastırınca acı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • İshal veya kabızlık
  • Gaz çıkaramama
  • ateș

apandisit hızla bir acil duruma dönüșebilir. apandisit iltihabı belirtileri görüldüğü takdirde derhal acil tıbbi yardım alınmalıdır.

Divertikül İltihabı

divertikül iltihabı divertikülit Karnın sağ tarafında ağrı hissinin sağ alt tarafta yoğunlașması divertikül iltihabından da kaynaklanabilir. Divertikül iltihabı kalın bağırsakta küçük keseciklerin olușması ve bunların iltihaplanması durumudur. Karnın sağ tarafında ağrı hissinin özellikle sağ alt tarafta yoğunlașması divertikül iltihabı belirtileri arasındadır. Kalın bağırsağın büyük bölümünün karnın sağ tarafında yer alması nedeniyle divertikül iltihabı ağrısı karnın sağ tarafında ağrı yapmaktadır. Divertikül iltihabı kaynaklı olarak ortaya çıkan karnın sağ tarafında ağrı genellikle 20-40 yaș arası bireylerde görülmektedir. Divertikül iltihabı karnın sağ tarafında ağrı yapıyorsa eș zamanlı olarak șu belirtiler de ortaya çıkabilir:

  • İdrarın yapıșkan olması,
  • ateș veya üșüme
  • Mide bulantısı
  • Kabızlık veya bazen ishal

Divertikül iltihabı tedavisine destek amaçlı olarak uygulayabileceğiniz çeșitli doğal çözümler bulunmaktadır. Bunlar arasında lif oranı yüksek yiyeceklerle beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve sindirim sistemindeki tahriși hafifletmek için aloe-vera suyu içmek yer almaktadır.

Böbrek Tașları

Böbreklerde mineral kalıntılarının birikmesi böbrek tașına yol açar ve karnın sağ tarafında ağrı hissinin șiddetli bir șekilde ortaya çıkmasına yol açar. Böbrekler kaburganın ortasında sırt bölgesinde yer almaktadır. Böbrek tașlarından kaynaklanan șiddetli ağrılar sırt bölgesinden kasık bölgesine kadar çok çeșitli bölgelerde hissedilebilir. Böbrek taşı görüntüsü Böbrek tașları karında, sırtın alt tarafında veya kasıkta ağrı yapabilir. Bu ağrı kesikli bir ağrı șeklindedir ve șiddeti değișkenlik gösterir. Hastalar böbrek tașı ağrısının doğum sancılarından bile daha șiddetli olduğunu belirtmektedirler. Böbrek tașı sancısı ile birlikte așağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

  • Kanlı idrar,
  • İdrar yaparken ağrı ve idrarın bulanık olması gibi idrar yolu enfeksiyonu belirtileri
  • Karın ağrısından kaynaklı mide bulantısı ve kusma
  • Erkeklerde testis ağrısı

Böbrek tașlarından kurtulmak için uygulayabileceğiniz doğal yöntemler arasında elma sirkesi bulunmaktadır. Elma sirkesini suyla seyreltip içmek böbrek tașlarının çözülmesine yardımcı olacak ve ağrısız șekilde düșmesini sağlayacaktır.

Böbrek Enfeksiyonu

böbrek enfeksiyonu Sağ böbrek enfeksiyonu karnın sağ tarafında ağrı veya sırtın alt bölgesinde sancı ortaya çıkarabilir. Böbrek enfeksiyonu belirtileri arasında șunlar da yer alır: Böbrek enfeksiyonu teșhisi sırasında doktorunuz idrar testi isteyerek beyaz kay hücrelerini kontrol edecek ve bakteri bulunup bulunmadığına bakacaktır.

Crohn Hastalığı

crohn hastalığı kron Karnın sağ tarafında ağrı Crohn hastalığından kaynaklanabilir. Crohn hastalığından ileri gelen ağrı aynı zamanda karnın sol tarafında da hissedilebilir. Crohn hastalığı bağırsakları etkileyen iltihabi bir hastalıktır. Crohn hastalığı belirtileri arasında șunlar da yer alır:

  • İshal,
  • İstenmeyen kilo kaybı,
  • Kanlı dıșkı kaynaklı olarak bağırsak ülseri
  • anüsten sızıntı
  • İç kanama halinde anemi,
  • Rektum civarında ağrı.

Crohn hastalığı hakkında detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İdrar Yolu Enfeksiyonu

idrar yolu enfeksiyonu İdrar yolu enfeksiyonu gerek kadınlarda gerekse de erkeklerde karnın sağ tarafında ağrı yapabilir. İdrar yolu enfeksiyonu idrar yoluna bulașan bir bakteri nedeniyle ortaya çıkar ve genital bölgeden böbreklere kadar hissedilen bir ağrıya yol açar. Leğen kemiğinin üstünde karnın alt tarafında ağrı idrar yolu iltihabının belirtileri arasındadır. ayrıca idrar yolu iltihabı belirtileri șunlardır:

  • Her iki tarafta ağrı
  • ateș ve üșüme
  • Sırtın alt tarafında veya leğen kemiği bölgesinde ağrı
  • acil idrar yapma ihtiyacı
  • İdrarda renk değișimi
  • İdrar yaparken karın ağrısı

Erkeklerde Karnın Sağ Tarafında ağrı

Karnın sağ tarafında ağrı yapan 2 hastalık erkekleri etkilemektedir.

Testis Torsiyonu

Testis Bükülmesi Torsiyonu Testis torsiyonu testislerden birinin erbezi içerisinde dönmesi ve erbezlerine kan akıșını kesmesi durumudur. Sağ testisin dönmesi halinde genital bölgede ve karnın sağ tarafında ağrı (özellikle sağ alt) hissedilebilir. Testis torsiyonunun en yaygın belirtilerinden biri erbezlerinde bașlayan ağrının karnın alt tarafına sirayet etmesidir. Yoğun leğen kemiği ağrısından kaynaklanan mide bulantısı ve kusma da yașanabilir. Testis torsiyonu acil bir durumdur ve bu belirtiler görüldüğünde derhal bir sağlık kurulușuna bașvurulmalıdır.

Kasık Fıtığı

kasık fıtığı
Kasık Fıtığı

Kasık fıtığı aslında hem erkeklerde hem kadınlarda görülebilir bir hastalık olsa da erkeklerde daha yaygın görüldüğü bilinmektedir. Kasık fıtığı durumunda küçük bağırsağın kasıktaki kasık kanalına baskı yapması durumunda karnın sağ alt tarafında ağrı hissedilebilir. Kasık fıtığı karnın alt bölgesinde gözle görülür bir yumru olușturur. Kasık fıtığı belirtileri arasında șunlar da yer alır:

  • Gerinme halinde, ağır bir șey kaldırınca veya egzersiz yaparken ağrı,
  • Kasıklarda yanma hissi veya sürekli ağrı
  • Erbezlerinin büyümesi

alt karın ağrısının aniden ortaya çıkması ve kötüleșmesi, bununla beraber kasık bölgesinde șișlik fark edilmesi durumunda derhal acil tıbbi yardım alınmalıdır.

Kadınlarda Karnın Sağ Tarafında ağrı

Kadınlara has bazı sağlık sorunları kadınlarda karnın sağ tarafında ağrı yapabilir. Bu sağlık sorunları șunlardır:

Endometriyoz

Endometriyoz sağ tarafta olușması halinde kadınlarda karnın sağ tarafında ağrı (özellikle sağ alt) yapabilir. Endometriyoz, endometriyal dokunun rahmin dıșına doğru büyümesi durumudur ve adet sancılarını yoğunlaștırabilir. Endometriyal dokudaki bu bozulma özellikle altta olmak üzere karnın sağ tarafında ağrı yapabilir. Bunun nedeni adet döngüsü süresince endometriyal dokunun rahimle birlikte kasılması ve kanamasıdır. Pelvik ağrı ile birlikte endometriyoz belirtileri șunlardır:

  • adet kanamasından önce veya sonra ağrı,
  • Dıșkı yapma sırasında ağrı
  • İdrar yapma sırasında ağrı
  • Şișkinlik
  • Kabız,
  • anormal vajinal kanama.

Yumurtlama

Bazen yumurtlama döneminde kadınlarda karnın sağ tarafında ağrı olușabilir. Karnın sağ tarafındaki ağrı yumurtlamanın sağ yumurtalıkta gerçekleșmesi halinde olacaktır. Yumurtlama ağrısı belirtileri șunlardır:

  • adet kanamasından 2 hafta önce karın ağrısı,
  • Pelvik ağrının yumurtlamanın tarafında bağlı olarak her ay taraf değiștirmesi,
  • ağrının birkaç dakika veya en fazla 48 saat sürmesi

Yumurtalık Kisti

Karnın sağ tarafında ani ve keskin ağrılar yumurtalık kistinden kaynaklanabilir. Yumurtalık kisti kadınlarda normal bir durumdur ve birçok kadında yumurtalık kistlerine bağlı olarak herhangi bir belirti ortaya çıkmaz. polikistik over sendromu yumurtalık kisti Bu yumurtalık kistlerinin așırı büyümesi veya çatlaması durumunda ağrı ortaya çıkabilir. Bu ağrı karnın alt sağ veya sol tarafında ya da leğen kemiği bölgesinde hissedilebilir. Bazı kadınlarda ağrı kesikli iken bazılarında ani ve keskindir. Yumurtalık kisti ağrısı belirtileri șunlardır:

  • adet düzensizliği
  • Sırtın alt tarafında ağrı,
  • ay boyunca kronik karın ağrısı
  • Düzensiz vajinal kanama
  • Karın șișliği ve hassasiyeti

Pelvik İnflamatuvar Hastalık

Rahim, fallop tüpleri ve yumurtalıklarda gerçekleșen enfeksiyon ve iltihaplanmalar kadınlarda karnın sağ tarafında ağrı yapabilir. Pelvik inflamatuvar hastalık cinsel yolla bakterilerin üreme organlarına bulașmasıyla ortaya çıkabilir. Pelvik inflamatuvar hastalığın en yaygın belirtilerinden biri karnın alt tarafında ağrı hissedilmesidir. Pelvik inflamatuvar hastalık belirtileri arasında șunlar da yer alır:

  • Kötü kokulu vajinal akıntı
  • adet kanamaları arasında sebepsiz vajinal kanama
  • ateș
  • Mide bulantısı veya kusma
  • İdrar yaparken ağrı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu