Home Haberler Libya’dan dünyaya Türkiye resti! Başbakan Abdulhamid Dibeybe’den flaş sözler

Libya’dan dünyaya Türkiye resti! Başbakan Abdulhamid Dibeybe’den flaş sözler
“).append(n.parseHTML(a)).find(d) : a) }).always(c && function (a, b) { g.each(function () { c.apply(g, f || [a.responseText, b, a]) }) }), this }, n.each([“ajaxStart”, “ajaxStop”, “ajaxComplete”, “ajaxError”, “ajaxSuccess”, “ajaxSend”], function (a, b) { n.fn[b] = function (a) { return this.on(b, a) } }), n.expr.filters.animated = function (a) { return n.grep(n.timers, function (b) { return a === b.elem }).length }; function Lb(a) { return n.isWindow(a) ? a : 9 === a.nodeType && a.defaultView } n.offset = { setOffset: function (a, b, c) { var d, e, f, g, h, i, j, k = n.css(a, “position”), l = n(a), m = {}; “static” === k && (a.style.position = “relative”), h = l.offset(), f = n.css(a, “top”), i = n.css(a, “left”), j = (“absolute” === k || “fixed” === k) && (f + i).indexOf(“auto”) > -1, j ? (d = l.position(), g = d.top, e = d.left) : (g = parseFloat(f) || 0, e = parseFloat(i) || 0), n.isFunction(b) && (b = b.call(a, c, n.extend({}, h))), null != b.top && (m.top = b.top – h.top + g), null != b.left && (m.left = b.left – h.left + e), “using” in b ? b.using.call(a, m) : l.css(m) } }, n.fn.extend({ offset: function (a) { if (arguments.length) return void 0 === a ? this : this.each(function (b) { n.offset.setOffset(this, a, b) }); var b, c, d = this[0], e = { top: 0, left: 0 }, f = d && d.ownerDocument; if (f) return b = f.documentElement, n.contains(b, d) ? (e = d.getBoundingClientRect(), c = Lb(f), { top: e.top + c.pageYOffset – b.clientTop, left: e.left + c.pageXOffset – b.clientLeft }) : e }, position: function () { if (this[0]) { var a, b, c = this[0], d = { top: 0, left: 0 }; return “fixed” === n.css(c, “position”) ? b = c.getBoundingClientRect() : (a = this.offsetParent(), b = this.offset(), n.nodeName(a[0], “html”) || (d = a.offset()), d.top += n.css(a[0], “borderTopWidth”, !0) – a.scrollTop(), d.left += n.css(a[0], “borderLeftWidth”, !0) – a.scrollLeft()), { top: b.top – d.top – n.css(c, “marginTop”, !0), left: b.left – d.left – n.css(c, “marginLeft”, !0) } } }, offsetParent: function () { return this.map(function () { var a = this.offsetParent; while (a && “static” === n.css(a, “position”)) a = a.offsetParent; return a || Ea }) } }), n.each({ scrollLeft: “pageXOffset”, scrollTop: “pageYOffset” }, function (a, b) { var c = “pageYOffset” === b; n.fn[a] = function (d) { return K(this, function (a, d, e) { var f = Lb(a); return void 0 === e ? f ? f[b] : a[d] : void (f ? f.scrollTo(c ? f.pageXOffset : e, c ? e : f.pageYOffset) : a[d] = e) }, a, d, arguments.length) } }), n.each([“top”, “left”], function (a, b) { n.cssHooks[b] = Ga(l.pixelPosition, function (a, c) { return c ? (c = Fa(a, b), Ba.test(c) ? n(a).position()[b] + “px” : c) : void 0 }) }), n.each({ Height: “height”, Width: “width” }, function (a, b) { n.each({ padding: “inner” + a, content: b, “”: “outer” + a }, function (c, d) { n.fn[d] = function (d, e) { var f = arguments.length && (c || “boolean” != typeof d), g = c || (d === !0 || e === !0 ? “margin” : “border”); return K(this, function (b, c, d) { var e; return n.isWindow(b) ? b.document.documentElement[“client” + a] : 9 === b.nodeType ? (e = b.documentElement, Math.max(b.body[“scroll” + a], e[“scroll” + a], b.body[“offset” + a], e[“offset” + a], e[“client” + a])) : void 0 === d ? n.css(b, c, g) : n.style(b, c, d, g) }, b, f ? d : void 0, f, null) } }) }), n.fn.extend({ bind: function (a, b, c) { return this.on(a, null, b, c) }, unbind: function (a, b) { return this.off(a, null, b) }, delegate: function (a, b, c, d) { return this.on(b, a, c, d) }, undelegate: function (a, b, c) { return 1 === arguments.length ? this.off(a, “**”) : this.off(b, a || “**”, c) }, size: function () { return this.length } }), n.fn.andSelf = n.fn.addBack, “function” == typeof define && define.amd && define(“jquery”, [], function () { return n }); var Mb = a.jQuery, Nb = a.$; return n.noConflict = function (b) { return a.$ === n && (a.$ = Nb), b && a.jQuery === n && (a.jQuery = Mb), n }, b || (a.jQuery = a.$ = n), n
});

07 Ekim 2022, Cuma

TÜRKİYE’DEN LİBYA’YA ÜST DÜZEY ZİYARET!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına Libya’ya gitmeleri talimatını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya’nın başkenti Trablus’a gitti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını belirterek, “Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Libya’nın başkenti Trablus’ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin, zor zamanlarında Libya’nın ve Libya halkının yanında olduğunu bundan sonra da hiç tereddüt etmeden yanında olacağını ve desteğini sürdüreceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle, Libya bizim için bir bütündür ve çok kıymetlidir. Milli birlik ve beraberliği engellemeye, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik hamlelerin karşısında durmaya da Türkiye olarak devam edeceğiz. Bu anlayışla Libya’daki tüm kesimlerle de görüşüyoruz.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Libya halkına, kalıcı barış, huzur ve refahı bir an önce tesis etmeleri için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bunu tüm muhataplarımıza da vurguluyoruz. Libya’yla olan ilişkilerimiz gücünü ortak tarihimizden komşuluk ve kardeşlik bağlarımızdan alıyor. Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma taahhüdümüzü karşılıklı olarak vurguladık. Bugün Necla Hanım’ın da söylediği gibi iki tane anlaşma imzaladık. Hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıralarını imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız.”

Çavuşoğlu, halihazırda çok sayıda taslak belge olduğunu ve bu belgeler üzerinde iki tarafın müzakereleri yapıcı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, “İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek, iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu anlaşmaları da bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz ve bunun da hazırlıklarını Necla Hanım’la birlikte yapacağız.” diye konuştu.

(TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMALARI) ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN, İKİ EGEMEN ÜLKENİN İMZALADIĞI ANLAŞMAYA MÜDAHALE ETMEYE HAKKI YOKTUR

Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye ile daha önce imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasına yönelik itirazlarda bulunduğunu belirten bir gazetecinin, “Türkiye ve Libya’nın bugün imzaladığı muhtıralara yönelik tepkiler olabilecektir ancak bunun imzalanmasının arkasında dünyanın içinden geçmekte olduğu enerji krizi vardır diyebilir miyiz?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, “Elbette dünyada enerji krizi var ama Türkiye olarak biz bugün enerji arz güvenliği bakımından sıkıntı çeken bir ülke değiliz.” dedi.Çavuşoğlu, Türkiye’nin izlediği akıllı politikalar sayesinde enerji konusunda bir transit ülke olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

“Özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlar’daki ülkelere de bu anlamda yardım etmeye çalışıyoruz., hem elektrik hem de doğal gaz tedariki konusunda. Azerbaycan’da üretilen doğal gazın bu ülkelere ulaştırılması konusunda.

Fakat bugün geçmişte imzaladığımız anlaşmalar, bugünkü imzaladığımız anlaşmalar iki egemen devlet arasında Libya ve Türkiye arasında kazan-kazan anlayışıyla imzalanan anlaşmalardır. Dolayısıyla üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan, bizim imzaladığımız anlaşmalar iki ülke ve iki ülke halkına faydalı mı, faydalı değil mi? Biz buna bakarız. İmzaladığımıza göre de burada karşılıklı fayda görüyoruz, kazan-kazan anlayışıyla.

Biz her alanda Libya ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Libya’nın üçüncü ülkelerle ilişkilerini geliştirmesinden biz ancak memnuniyet duyarız. Libya’nın egemen bir devlet olduğunu o ülkeler de unutmasınlar. Olumsuz anlamda Libya’nın içişlerine karışmayı bıraksınlar.”

TÜRKİYE’DEN LİBYA’YA ÜST DÜZEY ZİYARET!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Libya’nın başkenti Trablus’a geldi.

Bakan Çavuşoğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Libya’ya ve Libyalı kardeşlerimize desteğimizi yinelemek ve temaslarda bulunmak üzere geniş bir heyetle Trablus’tayız” ifadelerini kullandı.

Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’yle bir araya gelmesi ve heyet üyelerinin mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler yaptı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş’la ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ziyaret sırasında ülkedeki seçimlerin bir an önce düzenlenmesi, bu çerçevede ihtiyaç duyulan hukuki altyapı çalışmalarına ilişkin gelişmeler, ikili ilişkiler ve Libya ile 2019’da imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği ile Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtıraları çerçevesinde sürdürülen iş birliği konuları da ele alındı.

Diplomatik kaynaklar, Libya’da istikrarın korunması, ulusal uzlaşı temelinde başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir an evvel gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların somut bir plan etrafında birleşmelerinin ziyaret gündeminde öncelikli yer taşıdığına işaret ediyor.

Heyetin, Trablus’un Tacura bölgesinde Trablus Büyükelçiliği yerleşkesinin inşası için Libya makamlarınca tahsis edilen araziyi de ziyaret etmesi öngörülüyor.

Trablus’ta temaslarının ardından heyetin akşam saatlerinde Ankara’ya dönmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den üst düzey bir heyetin Libya’ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın yarın Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN