Home Türkiye Ramazana 3 gün kala oruç tutulur mu

Ramazana 3 gün kala oruç tutulur mu

Ramazandan bir gün önce oruç tutmak mekruh mudur?

Ramazan orucundan önce bir veya iki gün önce oruç tutmanın sakıncası

Ramazan orucundan önce bir veya iki gün önce oruç tutmanın sakıncası

Allah’a hamd olsun.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den aktarılan hadislerde Şaban ayının ikinci yarısında oruç tutmanın sadece iki durumda tutulabileceğine dair bilgiler bulunmaktadır.

Birincisi: Belirli bir oruç alışkanlığı olan örnek olarak pazartesi ve Perşembe günü oruç tutma alışkanlığı olan kimse Şaban ayının ikinci yarısında olsa bile bu alışkanlığı devam ettirebilir.

İkincisi: Şaban ayının ikinci yarısını birinci yarısıyla birleştirerek oruç tutmak. Oruca Şaban ayının birinci yarısında başlar ve Ramazan ayına kadar devam eder. Bu konu için (13726) nolu sorunun cevabına bakınız.

Bu hadislerden bazıları:

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Ramazan ayından bir veya iki gün önce oruç tutmayın, Ancak belirli bir oruç alışkanlığı olan kimse bundan müstesnadır” Buhari 1914, Muslim 1082.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi:                                         “Şaban ayının yarısına geldiğinize artık oruç tutmayın” (Ebu davud 3237, Tirmizi 738, İbn Mace 1651)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in “Ramazan ayından bir veya iki gün önce oruç tutmayın, Ancak belirli bir oruç alışkanlığı olan kimse bundan müstesnadır” sözünde açıkça Ramazan ayından önce bir veya iki gün önce oruç tutmanı haram olduğu belirtilmiştir. Fakat oruç alışkanlığı olan kimse bu günlerle rast gelirse kişi, bundan müstesnadır.

Ammar bin Yasir Radiyallahu anhu şöyle dedi: “Her kim insanların şüpheye düştükleri günde oruç tutarsa Ebul Kasım Sallallahu Aleyhi Vesellem’e isyan etmiştir. (Tirmizi 686, Nesai 2188) daha detaylı bilgi için (13711) nolu sorunun cevabına bakınız.

Hafiz İbn Hacer Fethulbari’de şöyle dedi: Şek gününde oruç tutmanın haram olduğuna dair bu hadis delil getirilmektedir. Çünkü sahabe bunu kendi görüşünden söylemesi mümkün değildir.

Şek günü, Şaban ayının otuzunda bulut vb. nedenlerden dolayı hilal görülmemesidir. Şek günü isimlendirilmesinin sebebi ise; bu günün Şaban ayının otuzu olma ihtimaliyle birlikte Ramazan ayının birinci günü olma olasılığı da mevcuttur. Böylece oruç alışkanlığı olmayan kimsenin bu günü oruç tutması haramdır.

Şeyh İbn Useymin şöyle dedi: Alimler, bu hadisin şerhinde ihtilafa düştüler. Söz konusu yasaklamanın tahrimi mi yoksa kerahet mi konusunda farklı görüş bildirdiler. Ancak tercihli görüşe göre tahrimi bir yasaklama olduğudur. (Şerh Riyadussalihin 3/394

Bunun üzerine Şaban ayının ikinci yarısında oruç, iki şekilde olur:

Birincisi: Ayın 16 sından 28 ne kadar oruç tutmak. Şüphesiz bu oruç alışkanlığı olmayan kimse için mekruhtur.

İkincisi: Ramazan ayından bir veya iki gün önce (yani şek gününden önce) oruç tutmak. Bu da oruç alışkanlığı olmayan kişiler için haramdır.

En iyisini Allah bilir.

Ramazan’dan bir gün önce oruç tutulur mu? Ramazan’dan bir gün önce 12 Nisan’da oruç tutulacak mı?

Ramazan ayının gelişinden bir gün önce oruç tutmak isteyen, ancak bunun doğru olup olmadığını merak eden vatandaşlar, soluğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde aldı. Diyanet oruç açıklaması ile bu soru işaretlerini giderdi. İşte, “Ramazan’dan bir gün önce oruç tutmak doğru mu? 12 Nisan’da oruç tutulacak mı?” sorularının cevabı…

RAMAZAN’DAN BİR GÜN ÖNCE ORUÇ TUTMAK DOĞRU MU?

Ramazan’dan bir gün önce oruç tutmak isteyen vatandaşlar, “Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu?” sorusuna cevap aradı. Şaban ayını oruçla geçiren ve Ramazan’ı da oruçla karşılamak isteyen pek çok Müslüman, bu kafa karışıklığını gidermek üzere araştırmaya koyuldu. Diyanet, Ramazan’dan bir önceki gün oruç tutmanın mekruh mu yoksa günah mı olduğuna açıklık getirdi.

Ramazandan bir gün önce oruç tutmak mekruh mudur?

Ramazandan bir gün önce oruç tutmak mekruh mudur?

Değerli kardeşimiz,

Ramazanı karşılamak veya uğurlamakamacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur.

Ancak Hz. Peygamber (asm) Şaban ayında çokça ve Şevval ayında altı gün oruç tutmuştur.

Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak ise mekruhtur. Ancak, belirli günlerde oruç tutmayı âdet haline getiren kişilerin, oruç tuttuğu günlerin bu günlere denk gelmesi halinde oruç tutmasında sakınca yoktur.

Nitekim Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

Ramazan’dan sonra tutulan oruca gelince;

Ramazan’ı “uğurlama” niyetiyle oruç tutulmaz. Böyle bir oruç da yoktur. Ancak,

mealindeki hadisten hareket eden müçtehitlerden bazıları, Ramazan’ı müteakip Bayramın birinci gününden sonra Şevval ayı içinde oruç tutmayı müstahap saymışlardır. Bu oruç nafile bir oruçtur.

Fakat, başta İmam-ı Âzam olmak üzere İmam-ı Mâlik ve Ebu Yusuf gibi âlimler de “halk bu orucu vacip bir oruç zanneder” endişesiyle Şevval ayında oruç tutulmamasını daha uygun bulmuşlardır.

Bununla beraber sevabı hatırı için Şevval ayında oruç tutulabilir. Fakat, bunu vacip bir oruç olarak değil de nafile olarak bilmek gerekir.

Benzer Haberler