Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

İşte zilhiccenin ilk on günü yapılacak ibadetler

Fеcr surеsinin 2. âyеtindе

Fеcr surеsinin 2. âyеtindе gеçеn “on gеcе” ilе, tеrcih еdilеn yoruma görе, hac ayı olan Zilhiccе’nin ilk on gеcеsi kastеdilmiştir (Râzî, Mеfâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhiccе’nin ilk on gününün fazilеtinе işarеtlе, Hz. Pеygambеr (s.a.s.); “Allah katında şu on gündе işlеnеcеk salih amеldеn daha sеvimli bir amеl yoktur.” buyurmuş, sahabîlеr, “Ey Allah’ın Rеsûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diyе sormuşlar. Bunun üzеrinе Rеsûlullah (s.a.s.); “Evеt, Allah yolunda cihat еtmеktеn dе. Ancak malını vе canını tеhlikеyе atarak cihada çıkan, şеhit olup dönmеyеn kimsеnin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhârî, Îdеyn, 11) buyurmuştur.
Zilhiccе’nin bu on gününün fazilеti hac ibadеtinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacеr, Fеth, II, 459). Zira bu günlеrdе hac ibadеtinin bir kısım mеnâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyarеt tavafı, şеytan taşlama gibi) ardından gеlеn tеşrik günlеrindе gеrçеklеştirilmеktеdir. Zilhiccе ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arеfеsindе tutulan orucun da çok fazilеtli olduğu rivayеtlеrdе zikrеdilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

Zilhicce ayının ilk 10 günün faziletleri: Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Zilhicce ayının ilk 10 günün faziletleri

Zilhicce ayının ilk 10 günün faziletleri

Zilhicce orucunun ne zaman tutulacağı Kurban Bayramı öncesi gündemde yer almaya devam ediyor. Sekizinci günü terviye, dokuzuncu günü arefe olarak bilinen Zilhicce ayı, içerisinde Kurban Bayramını da barındırıyor. İşte, 2023 Zilhicce orucu hakkında bilgiler.

Zilhicce’nin ilk on gününün fazileti nedir?

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

Lâ-ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît ve hüve hayyun lâ-yemûtu. Sübhâna’llâhi rabbi’l-‘ibâdi ve’l-bilâdi ve’l-hamdü li’llâhi kesîran tayyîben mübâraken ‘alâ küllî hâlin. Allâhu ekber kebîran.

Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak “Arefe gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur” buyurmuş , yine “Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur” dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

#Zilhicce ayı

#Zilhicce ayının önemi

#Zilhicce ayının fazileti

Zilhicce ayının ilk 10 günü faziletleri nedir? İşte Zilhicce ayında yapılacak ibadetler

Zilhicce ayı, Kurban Bayramı’na 10 gün kala başlamaktadır. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Peygamber Efendimiz Bu ayda yapılan ibadetlerin çok faziletli olduğunu buyrulmuştur. Peki Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Zilhicce ayının 10 günü fazileti ve bu ayda yapılacak olan ibadetler

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2023?

Zilhicce ayı, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü başladı. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramının 1. günüdür.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Zilhicce ayının ilk 10 gününde oruç tutmak, namaz kılmak, zikir çekmek ve dua etmek yapılacak ibadetler arasında yer alır.

Zilhicce ayında yapılacak ibadetler ve dualar çok faziletlidir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) bu ayda yapılacak ibadetlerin önemine dair: “Allah’a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce’nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir.” (Tirmizi: Savm, 52; İbn Mace: Sıyam, 39) buyurmuştur.

İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan hac, Zilhicce ayında yapılır.

* Zilhicce’nin ilk 10 günü oruç tutmak.

* Kaza namazı kılmak.

* Kuran-ı Kerim okumak.

* Zikir çekmek.

* Tövbe istiğfar getirmek.

ZİLHİCCE ORUCU

Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır

ZİLHİCCE NAMAZI

Zilhicce ayının ilk on gününde kılınması tavsiye edilen bu namaz, zilhicce ayının ilk on gününde akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmaktadır. Bu namazda Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından A’raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır. Bu namaza “ve veadna” namazı da denmektedir. İmam Muhammed Bakır’dan (aleyhi selam) nakledilen bir hadise göre her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir.

ZİLHİCCE DUASI

“Sübhâne zî’l-‘izzeti ve’l-ceberût. Süb-hâne zî’l-kâ’ideti ve’l-melekût. Sübhâne’l-hayyü’llezî lâ-yemût. Lâ-ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît ve hüve hayyun lâ-yemûtu. Sübhâna’llâhi rabbi’l-‘ibâdi ve’l-bilâdi ve’l-hamdü li’llâhi kesîran tayyîben mübâraken ‘alâ küllî hâlin. Allâhu ekber kebîran. Rabbenâ celle celâluhû ve kudrete bi-külli mekânin.”

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETİ HAKKINDA HADİSİ ŞERİFLER

“Zilhicce’nin ilk on günü gelince siz taat ve ibadete gayret ediniz; Zira Allâhü Te’ala o günleri, öbür günlerden üstün; gecesine hürmeti de gündüzüne hürmet gibi kılmıştır.”

“Biriniz Zilhicce’nin ilk on gecesinden birinde, gecenin üçte ikisi geçtikten sonra dört rek’at namaz kılıp her rek’atta Fatiha’dan sonra üçer kere Ayete’l-kürsi, üçer kere İhlas-ı şerif ve birer kere de Felak ve Nas sûrelerini okusa günahları affolunur biiznillah.”

ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜNDE İBADET ETMENİN ÖNEMİ

* Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir.)[İbni Mace]

* Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir.)[Beyhekî]

* Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.)[R. Nasıhin]

* Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu[Arefe]günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez)[T. Gafilin]

* Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.)[Ebul Berekat]

* Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.)[Beyhekî]

* Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.)[Taberani]

* Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.

Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!)[Taberani]

Tesbih: Sübhanallah,

Tahmid: Elhamdülillah,

Tehlil: Lâ ilâhe illallah,

Tekbir: Allahü ekber demektir.